Niewierna
Ayaan Hirsi Ali
Świat Książki
2009
Arabia Saudyjska jest źródłem islamu i jego kwintesencją. To miejsce, gdzie muzułmańską religię praktykuje się w najczystszej formie. Stąd wywodzi się wiele ruchów fundamentalistycznych, które rozprzestrzeniają się daleko poza jej granicami. W Arabii Saudyjskiej każdy oddech i krok jest podyktowany pojęciami czystości, grzechu i lęku. Pobożne życzenia, w myśl których islam jest religią pokojową i tolerancyjną, nie wyjaśniają ponurej rzeczywistości: ręce nadal są odrąbywane, kobiety kamienowane i zniewalane, tak jak zdecydował o tym Prorok Muhammad wiele wieków temu.
485